KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływie takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż: Administratorem Państwa danych osobowych jest Wypożyczalnia Elektronarzędzi STYRNA Krzysztof Styrna z siedzibą w Krakowie, os. Tysiąclecia 36 31-610 Kraków.

1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do realizacji umowy najmu sprzętu, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

2. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty ściśle współpracujące z administratorem danych w ramach realizacji i wykonania umowy najmu sprzętu medycznego

(1. podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, 2. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych)

3.Państwa dane osobowe po zrealizowaniu umowy najmu, będą przetwarzane w celach archiwalnych i księgowych oraz przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora.

4. Posiadacie Państwo prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych osobowych
b) sprostowania treści swoich danych osobowych
c) usunięcia swoich danych osobowych
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
f) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Posiadacie Państwo prawo do wniesienia skargi do GIODO lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza obowiązujące przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

6.Informujemy, iż podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże w przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie możliwości zawarcia umowy najmu sprzętu.